PEKABETA a.d.

Beograd , Takovska 49

Tel.: +381 (11) 2763-955

Fax: +381 (11) 2764-068

Gen.dir. Željko Delić
05.11.2012 - Formular za glasanje u odsustvu fizičkog / pravnog lica

05.11.2012 - Poziv za skupštinu vanredne sednice akcionara

26.10.2012 - Nacrt ugovora o pripajanju

08.06.2012 - Odluka o izmeni dnevnog reda i materijala za sednicu redovne skupštine

24.05.2012 - Izveštaj o bitnom dogadjaju i poziv

24.05.2012 - Odluka UO o sazivanju sednice Skupštine Pekabeta ad. - održana vandredna skupština akcionara

24.05.2012 - Formular za glasanje u odsustvu fizičkog / pravnog lica

04.01.2012 - Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje

19.12.2011 - Izveštaj o bitnom događaju - održana vandredna skupština akcionara

02.12.2011 - Izveštaj o bitnom događaju (sazivanje vanredne Skupštine akcionara, sa pozivom akcionarima)

14.11.2011 - Izveštaj o bitnom događaju - održana vandredna skupština akcionara

26.10.2011 - Izveštaj o bitnom događaju (sazivanje vanredne Skupštine akcionara, sa pozivom akcionarima)

Izjava o šestomesečnom planu za II polugodište 2011 godine.

Izveštaj o bitnom događaju - održana godišnja skupština akcionara 29.06.2011.